Uitbreiding capaciteit Biogas Fakkelinstallatie

Uitbreiding capaciteit Biogas Fakkelinstallatie

Op de rioolwaterzuivering wordt zuiveringsslib vergist en hieruit wordt biogas verkregen. Als noodvoorziening voor biogasbenutting is op deze locatie momenteel een fakkelinstallatie aanwezig. Er wordt 1835 Nm3/u aan biogas geproduceerd. In de toekomst is een toename in de biogasproductie voorzien tot een debiet van 2400 Nm3/hr. 

De huidige gasfakkel is niet ontworpen om het toekomstige biogasdebiet te verwerken. In opdracht van deze klant hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden of de huidige gasfakkelinstallatie in staat om het voorziene gasdebiet in de toekomst te verwerken binnen de gestelde richtlijnen, en indien nee; welke modificaties er dienen te gebeuren met bijbehorende kostenraming.

Om hiertoe te komen hebben we de fakkelinstallatie op onderstaande punten beoordeeld.

  • Vaststellen of de gasstraat van de fakkel geschikt is (drukverlies)
  • Reactiekinetiek verbranding
  • Bepalen adiabatische vlamtemperatuur
  • Berekenen nozzle uitstroomsnelheid
  • Controle uittrede snelheid
  • Bepalen limiterende factor verbrandingssnelheid
  • Verblijftijd rookgas binnen fakkelhoed

Uit het onderzoek is gebleken dat het theoretische mogelijk is om de huidige fakkel aan te passen en zodoende meer biogas te gaan verwerken.

De bevindingen voortkomend uit dit onderzoek hebben we aan de eindklant gerapporteerd zodat deze een gegronde afweging kan maken of ze de huidige fakkel laten aanpassen of de keuze maken voor een nieuwe installatie.

Heeft u ook vragen over een (biogas)fakkel neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

© Copyright 2024 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl