Klimaatbeheersing industrie


Klimaatbeheersing in de industrie sector kan erg complex zijn. Met veel verschillende installaties en continu veranderende processen raakt de warmteverdeling in het primaire proces snel uit balans. Bijna iedere industriële locatie krijgt te maken met dit probleem.   

Een niet goed functionerend warmtesysteem heeft niet alleen gevolgen voor het proces, maar verslechterd ook het werkcomfort en resulteert in overmatig energieverbruik.

In hoeverre een slecht functionerend warmtesysteem effect heeft op het energieverbruik, blijkt uit de studie van … Zij stellen het volgende: Als ieder klimaatsysteem in Nederland goed ingeregeld zou zijn, dan voldoen we per direct aan de gestelde Nederlandse klimaatdoelen voor 2020.

In de studie wordt ook gesproken over de gemiddelde besparing op een slecht functionerend warmtesysteem. Deze ligt gemiddeld op 30%. 

In dit artikel bespreken we alles voor het creëren van een optimaal industrieel warmtesysteem. 

 

Hoe beheers je het warmtesysteem in de industrie?

Problemen met klimaatbeheersing kunnen grofweg verdeeld worden over de volgende situaties:

-    Het ontwerpen van een nieuw warmtesysteem
-    Het optimaliseren van een bestaand warmtesysteem

De problemen komen pas naar voren bij een bestaand warmtesysteem, maar in de meeste gevallen ontstaan de problemen al in de ontwerp- en realisatie fase. 

 

Ontwerp nieuw warmtesysteem

Het ontwerpen van een goed functionerend klimaatsysteem is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel processen waar rekening mee moet worden gehouden. Om goed uit te leggen waar problemen ontstaan bij klimaatbeheersing in gebouwen, onderscheiden we de volgende fasen in het ontwerpproces: 

-    Ontwerp, uitwerking tot bestek
-    Realisatie
-    Onderhoud en beheer

In iedere fase kunnen onvolkomenheden ontstaan. Hieronder een stap voor stap beschrijving van deze problemen.

 

Ontwerp, uitwerking tot bestek

15% van de problemen die worden ervaren met warmte- en klimaatbeheersing in de industrie ontstaan tijdens het ontwerpen van het systeem. Dit is dus niet het grootste gedeelte van de problemen, maar de problemen die in dit stadium ontstaan zijn het duurst om te herstellen. Het ontwerp is dus ontzettend belangrijk.

Een van de problemen die vaak voorkomt is het niet goed inregelen van het warmteoverschot en de warmtevraag. In het primaire proces ontstaat vaak een warmteoverschot die elders op de locatie weer ingezet kan worden.  Dit gebeurt op veel locaties nog onvoldoende.

Een ander probleem wat vaak ontstaat is de vertaling van het ontwerp naar het bestek. Hier gaat vaak gevoelige informatie verloren. Daarnaast kunnen problemen ook ontstaan bij de vertaling van de prestatie eisen naar het programma van eisen. 

Wanneer deze zaken niet goed vastgelegd worden, dan wordt er tijdens het realisatieproces sneller van het plan afgeweken. 

Om dit te voorkomen is het belangrijk om op een slimme en gedegen manier te werk gaan. Bij InProces werken we vanuit de volgende werkwijze:

Stap 1: Het inzichtelijk maken van de prestatie eisen
Stap 2: Het maken van een overzichtelijk voorontwerp
Stap 3: Het overleggen en definitief maken van het voorontwerp
Stap 4: Het opstellen van het detail ontwerp
Stap 5: Het toetsen van het detail ontwerp aan het PvE


Het toetsen van het detail ontwerp doen wij door middel van een innovatief simulatiemodel: Hysopt. Dit is de enige software ter wereld waarmee je tot groot detailniveau het voorgestelde ontwerp kunt simuleren in de praktijk. Hierdoor weet je zeker dat het warmtesysteem optimaal functioneert. 
 

Logo


Realisatie

85% van alle onvolkomenheden aan het ontwerp ontstaan tijdens de realisatie van het systeem. Een breed scala aan problemen kunnen hier ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan:

-    Problemen met restwarmte
-    Een verkeerde uitvoering van het ontwerp
-    Temperatuur regelaars of druk sensoren onjuist ingesteld
-    Thermostaten onjuist ingeregeld
-    Geen goede warmtedistributie

De meeste problemen ontstaan doordat het ontwerp niet of onjuist wordt uitgevoerd. Het vervelende is dat de meeste problemen moeilijk te achterhalen zijn zonder een goed simulatiemodel. Hierdoor worden de problemen in een gebouw vaak langere tijd ervaren. 

Bij InProces zorgen we er altijd voor dat het simulatie ontwerp goed vertaald wordt naar een correcte uitvoering. Door aanwezig te zijn bij de realisatie weten we zeker dat de systemen op een juiste manier gerealiseerd worden.

 

Onderhoud en beheer

Een aparte categorie die we hier willen bespreken is het onderhoud en beheer. De inrichting van een industrie locatie verandert continu. Soms verandert zelfs het complete proces, doordat er nieuwe producten geproduceerd worden. 

Veranderingen in de indeling van de locatie hebben een effect op het warmtesysteem. Door de verschillende aanpassingen aan de locatie verandert de functie van de verschillende installaties. Een nieuw onderdeel in het proces kan bijvoorbeeld veel restwarmte produceren, die weer gebruikt kan worden om het kantoorgedeelte op temperatuur te houden.

Het is daarom ook aan te raden om na grote veranderingen of na een aantal jaar van kleine veranderingen het warmtesysteem te analyseren.

Met het Hysopt simulatiemodel kun je een bestaand warmtesysteem goed analyseren. Het model kan ook overgedragen worden aan gebouwbeheer, zodat er periodieke controles uitgevoerd kunnen worden.

 

Optimalisatie bestaand warmtesysteem

De problemen met warmteverdeling ontstaan vaak pas als het warmtesysteem al een tijd draait. Hierdoor kan het erg lastig zijn om te achterhalen wat er precies mis gaat. Soms worden er geen eens een probleem ervaren, maar is het warmtesysteem dermate verkeerd ingeregeld dat er een enorme hoeveelheid energie gebruikt wordt voor een proces wat energetisch weinig voorstelt. 

Het is dus slim om het warmtesysteem goed te analyseren. Bij InProces hebben we een systematiek ontwikkeld, waarin we exact kunnen achterhalen hoe de warmte verdeelt wordt. Dit doen we door het volgende proces te volgen:

-    Inventarisatie
-    System check en simulatie
-    Verbetermogelijkheden

 

Inventarisatie

De eerste stap in het inventarisatie proces is het in beeld brengen van de huidige situatie. Aan de hand van bestaande hydraulische schema’s en het functioneel ontwerp wordt de huidige installatie ingevoerd in de innovatieve Hysopt software.

 

System check en simulatie

Wanneer de parameters op een juiste manier zijn ingesteld, kan de simulatie gestart worden. De simulatie levert gedetailleerde inzichten over de warmteverdeling op jouw locatie. Hieruit kunnen onder andere de volgende problemen geconstateerd worden: 

-    Hydraulische fouten
-    Problemen met debieten
-    Pompen tegen elkaar in werken 
-    Verkeerde inzet restwarmte
-    Te hoge retourtemperatuur

 

Verbetervoorstellen

Op basis van de resultaten uit de simulatie maken wij verbetervoorstellen. In deze voorstellen werken we uit welke invloed de maatregelen hebben op het proces. 

Daarnaast bereken we ook hoeveel energie bespaard kan worden en hoe de investering per maatregel is opgebouwd. In samenspraak wordt vervolgens besproken welke maatregel(en) het beoogde effect hebben. Op basis hiervan wordt een definitieve keuze gemaakt voor het implementeren van (een gedeelte van) de verbetervoorstellen.

 

Is het warmtesysteem op jouw locatie niet optimaal?

Wij helpen je graag om een optimale warmteverdeling te realiseren. Onze adviseurs zijn specifiek opgeleid om met de meeste complexe industriële warmtesystemen te werken. Wij helpen u op verschillende manieren:

-    Een nieuw warmtesysteem ontwerpen
-    Onafhankelijke controle van het voorgestelde ontwerp 
-    Het optimaliseren van een bestaande installatie

Met de innovatieve Hysopt software zijn wij in staat om de gehele warmteverdeling op jouw locatie in beeld te brengen. Problemen die nu verborgen blijven, maken wij op een overzichtelijke manier inzichtelijk. 

Daarnaast brengen we de besparing en investering in beeld. Dit geeft alle benodigde input om goede keuzes te maken voor het optimaliseren van jouw warmtesysteem. 
 

Uw klimaatsysteem ontwerpen of optimaliseren?
 

Wij helpen u om een optimaal systeem te realiseren. Met onze innovatieve software vinden we de optimale invulling voor uw warmtesysteem.

captcha

● 100% vrijblijvend  ● Op maat gemaakt voorstel binnen 1-2 werkdagen

© Copyright 2024 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl