Biogasinstallatie veiligheid


De veiligheid van uw biogasinstallaties is essentieel. Een lekkende installatie of verkeerd geplaatste onderdelen kunnen verregaande gevolgen hebben. In de afgelopen jaren zijn er een aantal incidenten geweest omtrent veiligheid bij biogasinstallaties. Hierdoor kwam het produceren van biogas geregeld negatief in de media. Zonde, want het produceren van biogas kan vrij risicoloos als je je conformeert aan de wet en regelgeving.


De handhaving omtrent de veiligheid van biogasinstallaties wordt steeds intensiever. In dit artikel gaan we hier dieper op in. We behandelen wetgeving op het gebied van veiligheid en leggen u uit hoe u hieraan voldoet.  Aan het einde van dit artikel weet u of uw installatie veilig is en aan welke wetgeving u wel/niet voldoet.
 

Welke gevaren en eisen zijn er?

In dit artikel maken we onderscheid tussen de volgende gevaren:

Brandgevaar

In het Bouwbesluit zijn een aantal algemene eisen opgenomen om de brandveiligheid van biogasinstallaties te bevorderen. Deze eisen richten zich met name op:

Deze aspecten zijn niet opgenomen in de omgevingsvergunning milieu. In de praktijk worden deze eisen vaak wel meegenomen bij de handhaving.
 

Explosiegevaar

Het belangrijkste gevaar waar de wet en regelgeving zich op richt is explosiegevaar. Het geproduceerde biogas bevat doorgaans 60% methaan. Dit methaan kan samen met lucht een explosief mengsel vormen. 

In de Arbo Wet is vastgelegd dat (onderdelen van) biogasinstallaties hierdoor expolosieveilig moeten worden uitgevoerd. Daarnaast moet een explosieveilige zone worden ingericht.
 

Toxiciteit

Biogas bestaat uit verschillende componenten. Voor 99,9% bestaat biogas uit methaan (60%) en CO2 (40%), maar een klein gedeelte van biogas bestaat uit zwavelwaterstof (H2S).

In de meeste gevallen ligt dit percentage tussen 0 en 5.000 PPM. Bij stortgaslocaties kan dit oplopen tot boven de 20.000 PPM.

Deze stof is giftig en kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daardoor zijn er in de wet ook veiligheidseisen opgesteld om het gevaar van toxiciteit te beperken. 
 

Logo

 

Veiligheid in wet- en regelgeving

De meeste veiligheidseisen aan een installatie vloeien voort uit de Arbo wet en de warenwetbesluit explosieveilig materiaal. In dit artikel bespreken we de meest voorkomende aspecten uit deze wetgeving. 

Deze lijst is niet alomvattend. Er zijn meerdere regelingen/normen/eisen die in sommige gevallen kunnen gelden. Echter, 90% van de vragen die wij ontvangen gaan over onderstaande aspecten.
 

Atex biogas

De ATEX regelgeving is één van de belangrijkste wetten waar u als eigenaar van een biogasinstallatie mee te maken krijgt. ATEX staat voor ATmospheres EXplosives. Vrij vertaald: Explosieve atmosfeer.

Deze wet is van toepassing, omdat er in bepaalde gevallen explosiegevaar kan ontstaan bij biogasinstallaties. Door u aan deze wet te conformeren wordt dit gevaar nihil. Specifiek heeft u te maken met ATEX 114 en ATEX 153. Zie hieronder het verschil.  

De ATEX 153 richtlijn schrijft voor dat binnen een bepaalde ‘zone’ van het terrein, ATEX 114 goedgekeurde apparatuur moet worden toegepast. Daarnaast schrijft ATEX 153 voor dat er een Explosie Veiligheidsdocument (EVD) moet worden opgesteld.
 

EVD biogas

Een Explosie veiligheidsdocument is een beschrijving van alle maatregelen die genomen worden om de veiligheidsrisico’s te beperken.

Het document bestaat ondere andere uit:

RIE biogas

U kunt ook te maken krijgen met de RIE. Dit staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Als er werknemers op de biogasplant werken, dan moet u de risico’s voor uw werknemers schriftelijk vastleggen. Dit gebeurt in een RIE.

U onderzoekt hierbij eerst welke gevaren en risico’s er zijn voor uw medewerkers. Hierin neemt u ook de gevaren mee van het gebruik en de verwerking van bepaalde stoffen op de stortplaats. Daarnaast beschrijft u de gevaren en risico’s op het gebied van procesveiligheid. 

Tenslotte legt u vast welke maatregelen u uitvoert om de risico’s te beperken voor uw medewerkers.
 

SCIOS biogas

De SCIOS (scope 7) kan ook van toepassing zijn op uw installatie. Deze richtlijn schrijft voor dat uw leidingen aan bepaalde eisen moeten voldoen.
 

NEN 8770 en NEN 8771

Tenslotte zijn er twee nieuwe normen op komst voor biogasinstallaties; Nen 8770 en NEN 8771. Deze normen zullen naar alle waarschijnlijk in de zomer van 2019 van kracht worden.
Deze normen richten zich op:

Wil je meer weten over deze normen? Neem dan contact met ons op. Een aantal van onze adviseurs hebben zitting in de norm commissie. Hierdoor weten we exact waar een veilige installatie nu en in de toekomst aan voldoet.

 

Een veilige biogas installatie

Wanneer uw installatie aan bovenstaande regelgeving voldoet, dan kunt u er vrij zeker van zijn dat de installatie veilig is en ook als zodoende gekeurd wordt. Echter, het kan zijn dat de eisen uit de omgevingsvergunning afwijkend zijn. De omgevingsvergunning is uiteindelijk leidend.

Daarnaast kunnen er extra eisen van toepassing zijn, afhankelijk van de locatie en de installatie. Wilt u niet voor onverwachte consequenties komen te staan? Neem dan contact met ons op. 
InProces advies is gespecialiseerd in de veiligheid van biogasinstallaties. Wij helpen u graag met advies en begeleiding om uw installatie aan alle geldende wet en regelgeving te laten voldoen.
 

De veiligheid van uw installatie verbeteren?


Wij helpen u om een 100% veilige installatie te realiseren, die voldoet aan alle wet en regelgeving. Neem snel contact met ons op.

captcha

● 100% vrijblijvend  ● Op maat gemaakt voorstel binnen 1-2 werkdagen

© Copyright 2024 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl