Uitbreiden capaciteit bestaande Biogas Reiniging

Uitbreiden capaciteit bestaande Biogas Reiniging

InProces Advies is gevraagd om reverse engineering uit te voeren op een bestaande BioGas Reiniging (BGR), ook wel biogasbehandeling genoemd, welke geplaatst is op een Rioolwaterzuivering (RWZI). In deze specifieke casus is de gasbehandeling ontworpen om maximaal 1.000 Nm3 biogas per uur te reinigen. In deze biogas reiniging wordt het biogas middels twee parallelle gasstraten ontdaan van vocht, zwavelwaterstof (H2S) en siloxanen. Tevens wordt het biogas op druk gebracht en verwarmd, om condensatie in het leidingwerk te voorkomen. Het behandelde biogas wordt vervolgens ingezet in WKK installaties (WarmteKrachtKoppeling) en een warmwater ketel.

Door veranderende procesvoering in de waterzuivering wordt een hogere biogasproductie verwacht. Om dit biogas nuttig in te kunnen zetten in de WKK’s dient het verhoogde debiet in de toekomst ook adequaat behandeld te worden. De bestaande installatie is niet ontworpen voor het hogere biogasdebiet (ca. 20%).

Aan InProces Advies is gevraagd om na te gaan in hoeverre de bestaande installatie eventueel aangepast kan worden om in de nieuwe situatie het biogas te behandelen. Om hier uitspraak over te doen is de bestaande installatie middels een dynamisch rekenmodel gesimuleerd. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de oplopende stromingsweerstand van gas door de installatie, het verhoogde koelvermogen om het dauwpunt te behalen en de gewenste ‘aflevercondities’ van gas voor de eindgebruikers. Hierin spelen tevens de opgestelde actiefkoolfilters een belangrijke rol voor de verwijdering van siloxanen en zwavelwaterstof (H2S). Binnen het opgestelde rekenmodel is er specifiek aandacht besteed aan de eigenschappen van het toegepaste actiefkool en de dimensionering van de actiefkoolfilters waarbij de contacttijd en stromingssnelheid in acht genomen zijn zodat de gewenste stand tijden gehandhaafd kunnen blijven.

Met dit rekenmodel kan bepaald worden welke installatie onderdelen de bottleneck vormen bij een gewenst biogasdebiet.

Uit de analyse is gebleken dat de installatie doeltreffend ingezet kan worden door wijziging van de twee bestaande biogasblowers. Met een andere overbrengingsverhouding en elektromotor zijn de bestaande blowers in staat om een hoger debiet van de gewenste drukverhoging te voorzien. Dit bleek mogelijk te zijn binnen de maximale waaiersnelheid die gegeven wordt in het ATEX certificaat.

Dankzij het dynamisch rekenmodel blijkt dat er slechts een relatief kleine aanpassing vereist is om de installatie in de toekomst te kunnen blijven gebruiken.


Heeft u ook vragen over de capaciteit of optimalisatie van uw bestaande of nieuw te realiseren biogasinstallatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

© Copyright 2019 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl