Normontwerp over biogastransportleidingen ter commentaar gepubliceerd

Normontwerp over biogastransportleidingen ter commentaar gepubliceerd

De nationale normcommissie ‘Biogasinstallaties’ heeft een norm ontwikkeld voor de bepaling van het transport van biogas. Tot op heden bestaat hier nog geen specifieke regelgeving voor, zoals dit bij aardgas wel het geval is. Belanghebbenden kunnen tot 1 december 2019 commentaar indienen op  NEN 8770.

Het gepubliceerde normontwerp betreft NEN 8770 ‘Leidingen voor transport van ruw biogas en voorbehandeld biogas met een maximale bedrijfsdruk tot 8 bar, die zich buiten de installatie bevinden en niet behoren tot het openbare gasnetwerk’. Dit normontwerp beschrijft de materialen, ontwerp, aanleg, inbedrijf nemen en buitenbedrijf stellen, bedrijfsvoering, onderhoud en renovatie van biogastransportleidingen en alle daarmee samenhangende werkzaamheden.

Commentaarperiode
Commentaar indienen is mogelijk tot uiterlijk 1 december 2019. Via normontwerpen.nen.nl is de norm in te zien en kan er commentaar geleverd worden.

Commentaren die worden aangeleverd, worden door de Nederlandse normcommissie besproken en verwerkt. Vervolgens worden de indieners van het commentaar over deze verwerking geïnformeerd.  

© Copyright 2024 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl