Mogelijkheden om vrijkomend biogas nuttig in te kunnen zetten

Mogelijkheden om vrijkomend biogas nuttig in te kunnen zetten

In opdracht van een melkfabriek hebben wij in samenwerking de technische mogelijkheden bekeken om het vrijkomende biogas, vanuit de eigen waterzijvering, nuttig in te kunnen zetten.

Nadat er technische oplossingen inzichtelijk waren hebben we hiervoor een raming gemaakt zodat er intern budget aangevraagd kon worden. Daarna hebben we de technische oplossingen verwerkt in een “URS” (User Requierment Specification), een “BoD” (Basis of Design) en een bijpassende “RfQ” (Request for quotation).

Deze aanvraag hebben we uitgestuurd naar geselecteerde potentiele leveranciers. Om de leveranciers te kunnen beoordelen hebben we een beoordelingsmatrix opgesteld met daarin vooraf gespecificeerde klanteisen en wensen met bijbehorende wegingsfactoren.

Het project bestaat globaal uit een onder/overdruk beveiligen op een bestaande vergistingstank, chemische ontzwavelingsinstallatie, verbindend leidingwerk, fakkelinstallatie en aanpassingen aan de gasstraat van de stoomketel zodat het biogas in de aardgasgestookte ketel verwerkt kan worden.

Tijdens het project hebben we toezicht gehouden of hetgeen de supplier aanleverde in overeenstemming was met de van toepassing zijnde normen en richtlijnen en hetgeen gevraagd in de URS. Daarbij hebben we de klant ondersteund bij de documentatie controle, technisch inhoudelijke vraagstukken, HAZOP studies en FAT afnames.

© Copyright 2024 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl