Explosieveiligheids-document voor praktijkscholen

Explosieveiligheids-document voor praktijkscholen

 

Op grond van de Arbowet dient er bij bedrijven een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te worden uitgevoerd. Hieruit kan volgen dat dit moet worden aangevuld met een explosieveiligheidsdocument (EVD). Het EVD kan van toepassing zijn wanneer er binnen de organisatie wordt gewerkt met brandbare gassen en stoffen. Met het EVD worden de risico’s vastgelegd van de betreffende bedrijfsprocessen en advies gegeven hoe en waar dit nog verbeterd dient te worden.

InProces Advies B.V. is benaderd om een EVD voor op te stellen voor een praktijkschool, welke een hout en metaalwerkplaats heeft. Bij de activiteiten in beide werkplaatsen komt stof vrij en is uit de RI&E gebleken dat het van belang om de risico’s in kaart te brengen middels een EVD.

Dit begint met een locatiebezoek, tijdens dit bezoek worden de werkplekken/ processen in kaart gebracht en bepaald of zich hier een gevarenbron voordoet. Het kan bijvoorbeeld gaan om: verspaningsmachines, spuitcabines, opslag van brandbare stoffen en afzuiginstallaties.

Tijdens het bezoek is er vastgesteld:

  • Welke stof/ gasgroep(en) het betreft
  • Hoe de ventilatie is uitgevoerd
  • Mate van schoonhuishouden
  • Toepassing van juiste apparatuur

Voortkomend uit de inventarisatie worden de locaties in zones opgedeeld waarbij de zones in relatie staan met het aanwezige risico.

Veel voorkomende gebreken zijn:

  • Het niet of onjuist aarden van afzuiging en machine, om opbouw van statische elektriciteit te voorkomen
  • Ontbreken van schoonmaak plan/ procedure, ter voorkomen van stofopbouw
  • Ontbreken van de juiste hulpmiddelen om schoonhuishouden toe te passen.

Met de bevindingen in het EVD kan de school de risico’s beperken. Hiervoor heeft InProces Advies een vrijblijvend advies uitgebracht. Met de geadviseerde wijzigingen kunnen risico’s worden verminderd door het voorkomen van explosieve atmosferen en het wegnemen van potentiële ontstekingsbronnen. Dit heeft als gevolg dat de zones kunnen worden afgeschaald of helemaal kunnen worden weggenomen. 

© Copyright 2024 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl