Definitief Ontwerp biogaslijn beoordelen & controles ATEX

Definitief Ontwerp biogaslijn beoordelen & controles ATEX

Voor een Energiefabriek hebben we het DO (Definitief Ontwerp) van de biogaslijn mogen beoordelen. Hierin hebben we onder anderen de heersende dynamische systeemdrukken berekend en deze getoetst aan de openingsdrukken van de (afblaas)veiligheden. Tevens hebben we advies uitgebracht over de toe te passen veiligheden en bijbehorende specificaties, zoals Protego’s, vlamdovers en glycolsloten.

 

Daarnaast voeren we controles uit op het Explosieveiligheidsdocument (EVD) en de bijbehorende zoneringen (ATEX) conform de van toepassing zijnde normen. Zo hebben we bijvoorbeeld de dispersieberekeningen uitgevoerd voor de bepaling van de zonering behorende bij de afblaasveiligheden.

 

Bovendien ondersteunen we deze opdrachtgever bij het opstellen van het inbedrijfstellingsplan (inclusief inertiserensplan) van de Energiefabriek.  

 

© Copyright 2019 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl