Analyse warmtesysteem RWZI

Analyse warmtesysteem RWZI

Op de locatie van een RWZI hebben we het bestaande warmtesysteem geanalyseerd middels specifieke simulatie software. Hiervoor hebben we, samenvattend, onderstaande stappen doorlopen.

 

Inventarisatie bestaande installatie
In deze stap worden de huidige P&ID’s omgezet naar een digitaal model. Het primaire circuit wordt hierin in kaart gebracht, inclusief de distributiecircuits.

 

Modelimplementatie :
Bij de modelimplementatie wordt de regelstrategie, voor zover mogelijk en relevant, vanuit het functioneel ontwerp geprogrammeerd in het model

 

System check
Vervolgens zal er een system check worden uitgevoerd van het model waarin wordt gecontroleerd op hydraulische fouten, debieten en temperaturen.

 

Systeem simulatie
De installatie zoals deze is vertaald vanuit de P&ID’s met bijbehorende regelstrategie wordt gesimuleerd over een periode x om inzicht te krijgen in het dynamisch systeem gedrag, energie verbruik, rendementen, warmte overschoten en tekorten. Hiertoe worden drie korte periodes gesimuleerd welke representatief zijn voor een zomer, lente/herfst en een winter situatie.

 

Verbetervoorstellen en impact 
Tijdens een workshop, met opdrachtgever, zijn er aan de hand van het model diverse verbeterpunten geïdentificeerd. In overleg zijn een aantal verbetervoorstellen in het model geïmplementeerd, na simulatie hiervan wordt inzicht verkregen in het effect van de verbeteringen.

 

Uiteindelijk is gebleken dat er een aantal optimalisaties noodzakelijk waren voor een optimaal warmtesysteem. In een tweede fase hebben we de verbetervoorstellen concreet uitgewerkt naar een voorontwerp met bijbehorende P&ID’s, tekeningen en functioneel ontwerp. Het project bevindt zich nu in de realisatie fase. Na het doorvoeren van de optimalisaties wordt de aardgasaansluiting van deze locatie afgesloten.

 

© Copyright 2019 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl