PED keuring biogas opwerking en CO2 vervloeiing voor Attero Wijster

PED keuring biogas opwerking en CO2 vervloeiing voor Attero Wijster

PED keuring biogas opwerking en CO2 vervloeiing voor Attero Wijster

Voor het opwaarderen van biogas naar groen gas zijn bij Attero meerdere opwerkinstallaties aanwezig. Deze installaties ontdoen het biogas middels membraantechniek van het CO2. De CO2 wordt verwerkt tot foodgrade-niveau en toegepast in de glastuinbouw. Twee van deze installaties waren toe aan een periodieke keuring gericht op het drukapparatuur overeenkomstig PED.

Wetgeving

InProces Advies is benaderd om deze keuringen te coördineren. Vanuit het warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA) wordt er gesteld dat een nieuwe drukinstallatie boven 0,5 bar een keuring voor ingebruikname (KvI) dient te ondergaan. Als vervolg op de KvI wordt de installatie na 4 jaar opnieuw beoordeeld waarbij een herkeuringsplan wordt opgesteld voor toekomstige herkeuringen. In het herkeuringsplan wordt de aangewezen drukapparatuur voorzien van een herkeuringsfrequentie van 2, 4 of 6 (afhankelijk van de functie en de staat van de apparatuur). InProces Advies heeft voor Attero het herkeuringsplan opgesteld in overleg met de betrokken partijen.

Stappenplan

De eerste stap is het inventariseren van aangewezen drukapparatuur en de veerveiligheden. Hierbij worden de componenten in vier categorieën verdeeld. Elke categorie brengt zijn eigen specifieke eisen met zich mee betreft het type keuring en frequentie. Na inventarisatie van de aangewezen drukapparatuur is InProces Advies gevraagd om de keuring te coördineren in samenwerking met Attero, Pentair Haffmans en Energieconsult Holland. Waarbij Attero eigenaar is van de installatie, Pentair Haffmans de fabrikant en uitvoerende van het onderhoud en Energie Consult Holland als NL-CBI en uitvoerende van de keuring betrokken is geweest.

Herbeoordelingsplan

In het herbeoordelingsplan is voor de aangewezen drukapparatuur beschreven welke degradatie verwacht kan worden en hoe deze beoordeeld dient te worden tijdens de inspectie. De toegepaste beoordelingsmethoden zijn op te splitsen in:

  • Niet-destructief onderzoek (NDO) in de vorm van ultrasone meting
  • Uitwendige en inwendige (visuele)inspecties
  • Indicatieve wanddiktemeting
  • Hercertificering/vervangen veerveiligheid

De te keuren componenten zijn met bijhorende methode verwerkt door ons in het herbeoordelingsplan van de installatie. Dit herbeoordelingsplan dient na afronding als basis voor de toekomstige herkeuringen.

Afronding

Door een goede samenwerking en heldere communicatie tussen alle betrokken partijen hebben we de keuring tijdens het onderhoud strak in kunnen plannen. Daardoor is de installatie niet langer dan nodig buiten werking geweest. Het project is, naar ieder tevredenheid, succesvol afgerond en de installatie is weer goedgekeurd tot 2029.

Heeft u ook vragen over keuringen van drukinstallaties neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

© Copyright 2019 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl